Zagrodno II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zagrodno, pow. złotoryjski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pojedyncza mogiła ma miejscowym przykościelnym cmentarzu.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-11-07
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHUBERTERNSTDR. PHIL.-1915-1884-04-02- -


Powrót do strony głównej