Przerzeczyn-Zdrój


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dzierżoniów, pow. dzierżoniowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Cmentarz parafialny - nagrobek żołnierza z okresu I wojny światowej, poległego w bitwie nad Sommą.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-11-11
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KOSSECKI vonHANS SIEGMUND--1916-09-04-1896-03-21- -


Powrót do strony głównej