Goszcz


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Twardogóra, pow. oleśnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Dawny pomnik poległych przerobiony na kapliczkę.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-11-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej