Bodzanowice II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Radłów, pow. oleski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Dwie mogiły poległych na cmentarzu parafialnym, ul. Szkolna.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-12-03
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GRUNPAULJÄGERJÄG. REGT. 11 Z. PF.1914-08-02KRZEPICE-MITTELFRITZWALDE -
MUSZKIJANOS-LST. UNG. HUS. R. 21914-08-21--- -


Powrót do strony głównej