Bytom X


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Bytom, pow. m. Bytom
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Bytom-Rozbark, skrzyżowanie ul. Matejki i Piłsudskiego. Nieistniejący pomnik poległych w I wojnie mieszkańców Rozbarku.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2016-12-05
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej