Kowary III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Kowary, pow. jeleniogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Przy ul. Rejtana znajduje się pomnik-piramida lotników poległych w I wojnie. Obok obelisk upamiętniający poległych w I w. św.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-12-26
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej