Siciny


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Niechlów, pow. górowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tabica pamiątkowa
Opis:

Tablica pamiątkowa przy kościele pw. św. Marcina.
[Foto: Tomasz Wajda]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej