Witoszyce


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Góra, pow. górowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik w pobliżu nieistniejącego kościoła ewangelickiego, naprzeciw pałacu. Nazwiska zatarte, nieczytelne.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-12-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej