Jawor


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Jawor, pow. jaworski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Zdewastowany pomnik przy ul. Starojaworskiej. Nazwiska prawdopodobnie jeszcze możliwe do odczytania.
[Foto: Tomasz Wajda]

Opracowanie:
Data danych:2016-12-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej