Miszkowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lubawka, pow. kamiennogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałości pomnika.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-12-27
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej