Joachimów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany w lesie na skraju wsi, prowadzi do niego asfaltowa droga, zakończona parkingiem.
Obiekt w bardzo dobrym stanie, choć w związku z pochowaniem żołnierzy z drugiej wojny światowej, zatracił swój pierwotny charakter.
Cmentarz na planie koła, otoczony kamiennym murkiem szerokości 1 m. z symetrycznie rozmieszczonymi 17 kamiennymi krzyżami. W centralnej części stylizowana brama wejściowa w formie portalu wykonanego z prętów metalowych, zwieńczona metalowym krzyżem. Po jej bokach dwie metalowe tablice z wyciętymi napisami w języku polskim i niemieckim: niemiecki cmentarz wojenny Joachimów mogiły 1939 – 1945. Po obwodzie wysypana żwirem ścieżka. Przy niej rozmieszczone są tablice z nazwiskami niemieckich żołnierzy ekshumowanych z 1990 r. z warszawskiego cmentarza na Powązkach.
Jedynym śladem, że pochowani są tu żołnierze z I W.Ś. jest kamienna tablica z napisem: „CMENTARZ Z WOJNY 1914 – 15” oparta o krzyż centralny.

Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński, Piotr Młynarczyk
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej