Białołęka I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pęcław, pow. głogowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła na cmentarzu przykościelnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-05-12
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
JUNIKEALBERT--1917-1887- -


Powrót do strony głównej