Grajwo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Giżycko, pow. giżycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

cmentarz wojenny będący miejscem spoczynku 20 żołnierzy armii niemieckiej poległych w I w.ś. 1914-18.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2017-05-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej