Kruklin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Giżycko, pow. giżycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła zbiorowa
Opis:

Zbiorowa mogiła żołnierzy armii rosyjskiej, jest miejscem spoczynku 19 żołnierzy armii rosyjskiej poległych w I w.ś. 1914-15 r.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2017-05-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej