Poręba


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła na cmentarzu przy kościele św. Sebastiana.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-05-27
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KLIEGELJOSEF--1918-09-21LAZARETT ZU BROMBERG1890-12-03- -


Powrót do strony głównej