Pilchowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wleń, pow. lwówecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Dwa pomniki poległych na terenie przykościelnego cmentarza.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-04
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej