Trzebicko


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Cieszków, pow. milicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-06
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHADEHANSLEUTNANT-1915-10-10-1893-05-13- -


Powrót do strony głównej