Stara Huta


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Krośnice, pow. milicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałość po dawnym pomniku poległych przy kościele ewangelickim.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej