Glinka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Góra, pow. górowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Przerobiony pomnik poległych.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-07
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej