Nowa Ruda


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nowa Ruda, pow. kłodzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Symboliczny grób rodzinny na cmentarzu komunalnym przy ul. Cmentarnej.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-08
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHOENWIESEALOIS--1918CAMBRAI1891- -


Powrót do strony głównej