Dziuplina II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Jelcz-Laskowice, pow. oławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Symboliczny nagrobek na starym cmentarzu.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-13
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
FRÖHLICHPAUL--1915-09-08-1882-06-23- -


Powrót do strony głównej