Olszany (pow. świdnicki)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Strzegom, pow. świdnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych przerobiony przez mieszkańców Olszan na pomnik hołdujący bojownikom o wyzwolenie ziemi dolnośląskiej. Nazwiska poległych skute, nieczytelne.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-14
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KNORN------- -
KUDER------- -
KUDER------- -


Powrót do strony głównej