Golasowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pawłowice, pow. Pszczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik obok kościoła ewangelickiego, ul. Sienkiewicza 1. Brak nazwisk.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2017-06-15
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej