Wołów I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Wołów, pow. wołowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Symboliczny nagrobek na lokalnym cmentarzu.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-16
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BARTHANTON MARIADR. MED.-1917-12-08-1879-06-19- -


Powrót do strony głównej