Kamion I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Puszcza Mariańska, pow. żyrardowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany po zachodniej stronie szosy nr 70 przy rozwidleniu lokalnej drogi nr 719 do Żyrardowa.
Trudny do zidentyfikowania pierwotny kształt i powierzchnia. Prawdopodobnie był na planie kwadratu o bokach ok. 30 m. W części frontowej od strony szosy obelisk z kamiennych ciosów. W jego centralnej części płycina z granitową tablicą o treści pisanej gotykiem:
UNFEREN
HELDEN
1914 – 1915
Odrestaurowany w 2005 roku.
Cmentarz żołnierzy niemieckich.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński, Piotr Młynarczyk
Data danych:
Nazwisk: Brak
Powrót do strony głównej