Godzięcin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brzeg Dolny, pow. wołowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych przerobiony na kapliczkę.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-16
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej