Głębowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wińsko, pow. wołowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałość po zniszczonym pomniku poległych. Kilka nazwisk zachowanych na części strzaskanej kamiennej tablicy.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-16
Nazwisk: 10

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
?BRUNO------ -
BIRKEGUSTAV------ -
FIGONJOSEF------ -
FIGONKARL------ -
GUSTA?HERMANN------ -
HOFFMANNGUST.------ -
KEILJOSEF------ -
KOSMEHLRICH.------ -
ZIMMERKARL------ -
FIRBAHKARL--????-05-06--- -


Powrót do strony głównej