Postolin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Milicz, pow. milicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych przerobiony na figurę kultu religijnego.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-18
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej