Stare Bogaczowice I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Stare Bogaczowice, pow. wałbrzyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Symboliczna mogiła na przykościelnym cmentarzu.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-22
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHUBERTWILLY--1916-02-29MONTFAUCON1891-06-24- -
SCHUBERTWALTER--1914-12-03PIĄTEK1885-01-25- -


Powrót do strony głównej