Domanice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Mietków, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałości pomnika poległych w I w. św.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej