Sośnica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kąty Wrocławskie, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Tablica pamiątkowa na ścianie kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-24
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHOLZLUDWIG--1918-11-18-1897-08-17- -


Powrót do strony głównej