Radzimów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sulików, pow. zgorzelecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Resztki elementów pomnika poległych przy kościele św. Marii Magdaleny.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej