Żarki Średnie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pieńsk, pow. zgorzelecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiła na cmentarzu przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-27
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KRENERALFREDUNTFFZ.FUSS. ARTL. REGT. 151919-01-24-1899-08-17- -


Powrót do strony głównej