Żyrowa II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zdzieszowice, pow. krapkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Symboliczna mogiła na miejscowym cemntarzu parafialnym oraz pomnik pamięci.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-28
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KUBICIELEDUARD--1915--- -


Powrót do strony głównej