Kamion II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Puszcza Mariańska, pow. żyrardowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz usytuowany na rozwidleniu dróg nr 70 i 719 ok. 100m na południe od cmentarza Kamion I.
Obiekt w formie nieregularnego kurhanu. Na szczycie kopca na podmurówce z licowej cegły, dwa metalowe krzyże wysokości ok. 5 m. Lewy prawosławny, prawy łaciński. Na nim w połowie wysokości umieszczona kapliczka. Stan zachowania dobry. Obiekt remontowany w 2005.
Opis: Cmentarz żołnierzy rosyjskich. Brak danych o ilości pochowanych tu żołnierzy.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński, Piotr Młynarczyk
Data danych:
Nazwisk: Brak
Powrót do strony głównej