Grzędzin II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Polska Cerekiew, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Symboliczne mogiły poległych w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-08-12
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DROSTJAKOB--1915-09FRANKREICH1881-07-20- -
KROHEMANUEL--1915-09RUSSLAND1889-03-25- -


Powrót do strony głównej