Pawłowiczki II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-08-12
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BORSUTZKYJOSEFGRENAD.LEHR. INFTR. REGT. 10 KOMP.1915-10-1?-1894-11-21- -
GAIDAPAULMUSKETIERE.R. GARDE. REGT. 4 2 KOMP.1917-02-1896-08-11- -
SMYKALLAALOISMUSKET.3 GARDE INF. REGT. Z. F. 10 KOMP.1916-11-18-1895-11-27- -


Powrót do strony głównej