Cieklin I (nr 12)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dębowiec, pow. jasielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 12 - okręg II - mogiła zbiorowa
Opis:

Ziemna mogiła zborowa 50-ciu żołnierzy rosyjskich, zaniedbana i zniszczona. Brak zachowanych nazwisk.

Dane pochodzą z: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-12-21
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SASURSKIIWAN-IR 83---- -


Powrót do strony głównej