Karsznice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zduńska Wola, pow. zduńskowolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Nieistniejąca już i nieznana z bliższego położenia mogiła zbiorowa poległych w listopadzie 1914 żołnierzy niemieckich.
Z adnotacji dokonanych przy nazwiskach, wymienionych w imiennych listach pochowanych, wynika, że większość z wymienionych poległych pochowana została "na skraju lasu, na wschód od Karsznic".
Nieznany jest dalszy los poległych. Prawdopodobnie zostali ekshumowani w ok. 1930 r. w ramach akcji komasacji grobów i pochowani na cmentarzu w Szadkowicach.
(Źródło: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi, Rocznik Łódzki).

Dane uzupełnione o informacje z: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2017-11-29
Nazwisk: 7

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ADLERHERMANN--1914-11-30--- -
ARNOLDCHRISTIAN KARL--1914-11-30--- -
BÜTTIGPAUL ALBERT--1914-11-30--- -
KRAUSEARNO OTTO--1914-11-30--- -
KUHWEDEGOTTFRIED HERMANN--1914-11-30--- -
RADEHOSEGEORG ARNO--1914-11-30--- -
SPRUNGPAUL LINUS--1914-11-30--- -


Powrót do strony głównej