Sieradz II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Sieradz, pow. sieradzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Kwatera wojenna na niejstniejącym obecnie cmentarzu ewangelickim. W kwaterze pochowano w indywidualnych grobach 27 żołnierzy niemieckich. Obecnie cały cmentarz ewangelicki nie istnieje, jego teren zajmują tereny sieradzkich zakładów Polmos. W 2006 na terenie zakładów prowadzone bnyły przez Fundację Pamięć prace ekshumacyjne i część szczątków poległych (nad częścią grobów znajduje się obecnie budynek fabryczny) została prawdopodobnie przeniesiona razem ze szczątkami żołnierzy niemieckich z II wojny na cemntarz w Siemianowicach Śląskich.
(Źródło: K. Milewska, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej na terenie gminy Szadek, Biuletyn Szadkowski, 2005, tom 5, str. 156-160)

Dane uzupełnione o informacje z: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2017-12-09
Nazwisk: 7

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
HERTEL---1914--- -
METZNERFRITZ--1914-12-08--- -
MEYER---1914--- -
SOMMERJOHANN--1914-12-09--- -
WERNERREINHOLD--1914--- -
IMMFRIEDRICH--1916-06-21--- ZMARŁ W SIERADZU
MODRZIEJEWSKAJOHANN--1915-05-29--- -


Powrót do strony głównej