Szczecnki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Olecko, pow. olecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Tablica pamiątkowe w miejscowym kościele parafialnym.

Opracowanie:
Data danych:2018-10-01
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej