Boćwinka


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gołdap, pow. gołdapski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych na dawnym cmentarzu w pobliżu szkoy podstawowej.

Opracowanie:
Data danych:2018-10-01
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej