Wach I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony na tyłach budynku szkoły.
Cmentarz na planie prostokąta, ogrodzony betonowym płotkiem. W części centralnej granitowa współczesna tablica z napisem:
CMENTARZ ŻOŁNIERZY z 1914 ROKU
Po jej prawej stronie tablicy stylizowany krzyż. Mogiły pojedyncze i zbiorowe. Na nich betonowe, pobielone wapnem tablice, z naniesionymi numerami. Do dnia dzisiejszego zachowały się 64 płyty.
Brak danych o ilości pochowanych tu żołnierzy. Stan zachowania dobry.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej