Bobrowa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zabłudów, pow. białostocki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Pojedyncza mogiła osoby cywilnej - ofiary wojny zabitej przez Rosjan.

(Źródło: Małgorzata Karczewska "Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... Cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim", 2017)

Opracowanie:Witold Mazuchowski
Data danych:2020-06-12
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
KONDZIORSTANISŁAW--1914--- -


Powrót do strony głównej