Inwałd


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Andrychów, pow. wadowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Brak jest jakiejkolwiek informacji o pochowanych. Cmentarz parafialny przy ul. Zielnej. Mogiła w górnej, północno-wschodniej, części cmentarza, w sąsiedztwie budynku gospodarczego przy wejściu nr 3 (kwatera III, rząd 8, miejsce 11,11a: wg. grobonet 2.6).

(Źródło danych: Michał Siwiec-Cielebon, Zostanie po nich ziemi kopczyk...? Groby wojenne z I wojny światowej na ziemi wadowickiej - przegląd problematyki, Wadoviana: przegląd historyczno-kulturalny 11(2008), 99. http://bazhum.muzhp.pl)

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2021-08-15
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
LONGAUERJÓZEFLANDSTURM-1914-11-26--- -
SPAČEKGOTTLIEBSTARSZY SZEREGOWY12 IR1915-04-19--- -


Powrót do strony głównej