Wach II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz po prawej stronie drogi Kadzidło – Myszyniec.
Mogiły ziemne, bardzo słabo widoczne. Granice trudne do określenia. Stan zachowania szczątkowy.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej