Krzepocin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Świerzno, pow. kamieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Na pomniku znajdują się nazwiska, niestety pomnik został pomalowany białą farbą emulsyjną i są nieczylne.

Opracowanie:Dariusz Stolarski
Data danych:2008-02-25
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej