Wach III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Położony w przysiółku Zamostki na terenie prywatnym.
Mogiły ziemne, bardzo słabo widoczne. Pierwotnie składał się z części rosyjskiej i niemieckiej. Na mogiłach stały dębowe krzyże. Zachowało się 12 mogił ziemnych w części lewej oraz 21 w części prawej. Obie części przedzielone były aleją, obecnie słabo widoczną. Według relacji właściciela działki, na której cmentarz się znajduje, w 1953 roku ówczesny wójt Kadzidła nakazał zlikwidować krzyże, a na terenie cmentarza zasadzić las.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej