Chomino


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Świerzno, pow. kamieński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Obelisk
Opis:

Na skraju wioski, w przydrożnym rowie, 50 metrów od cmentarza, leży przewrócony kamienny prostopadłościan z wyrytymi nazwiskami 15 nazwiskami (jedno nieczytelne).
Jest to jedyna pozostałość po obelisku, który jeszcze po II wojnie stał na pobliskim cmentarzu. Kamień porośnięty jest mchem i chwastami.

Opracowanie:Dariusz Stolarski, Waldemar Fronczak
Data danych:
Nazwisk: 14

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHM?FRITZGREN[ADIER]-1918-10-03F[rankreich]1915-02-13- nagrobek betonowy
DREI?MAXGREN[ADIER]-1918-08-09H[eimat]?1915-02-19- nagrobek betonowy
SCHRA?RICHARDMUSK[ETIER]-1918-05-02Fra[nkreich]1914-09-07- tablica betonowa nr 2
LUBK?KARLOFF[I]Z[IER] ST[EL]LV[ERTRETEND]-1918-04-29Russ[land]1915-02-22- nagrobek betonowy
KR?WILHELMGREN[ADIER]-1917-10-20Fra[nkreich]1920-08-24- nagrobek betonowy
KÖP?WILHELMKAN[ONIER]-1917-10-19Fra[nkreich]1915-02-20- tablica betonowa nr 3
ADERMANEMILU[NTERO]FF[I]Z[ER] ST]E]L[LVERTRETEND]-1917-07-22R[ussland]/R[umunien]1915-02-24- tablica betonowa nr 2
SCHUL?PAULMUSK[ETIER]-1916-12-14-1915-02-21- tablica betonowa nr 3
SCHE?GERHARDGEFR[EITER]-1916-10-12Frank[reich]1915-02-19- nagrobek betonowy
HOFFM?PAULMUSK[ETIER]-1916-09-17Rum[unien]1914-09-07- tablica betonowa nr 2
HOFFM?ERNSTMUSK[ETIER]-1915-??-15Russ[land]1914-09-10- tablica betonowa nr 2
SCHR?JOHANNESFÜS[ILIER]-1915-08-12Ru[ssland]/Ru[munien]1915-09-03- nagrobek betonowy
SCHR?GEORGFÜS[ILIER]-1915-07-25Ru[ssland]/Ru[munien]1914-09-07- tablica betonowa nr 2
HE?RICHARDGREN[ADIER]-1915-03-23R[ussland]/R[umunien]1915-05-17- nagrobek betonowy


Powrót do strony głównej