Wach IV


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kadzidło, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Zlokalizowany nieopodal cmentarza Wach III, także w przysiółku Zamostki.

Brak jakichkolwiek wyraźnych śladów w terenie.

Opracowanie:Mariusz Kwieciński
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej